QUÍMICA 2º BACH.

QUÍMICA 2º BACH.

978-84-9995-196-6 / 9788499951966
Os contidos do texto organízanse en oito temas. Nos Temas 1 e 2 trabállanse o segundo bloque do Currículo: ?Orixe e evolución dos compoñentes do Universo?. Os Temas 3, 4, 5 e 6 correspó¿ndense co terceiro bloque: ?Reaccións químicas?. O Tema 7 trata o cuarto bloque: ?Síntese orgánica e novos materiais?. Ademais engádese o Tema 0 como repaso dalgúns aspecto fundamentais que se estudaron no Primeiro curso de Bahcarelato, por considerar que pode ser necesaria a súa revisión como punto de partida ou para a preparación da Avaliación Final de Bacharelato.

O primeiro bloque do currículo, ?A actividade científica? traballarase de xeito simultáneo ao resto dos bloques. Así, todos os temas inclúen Prácticas de laboratorio, que permiten planificar, realizar, presentar e avaliar deseños experimentais. Polo mesmo propóñense Actividades TIC baseadas na realización de pequenos proxectos de investigación con procura, análise e elaboración de información, empregando as tecnoloxías de información e da comunicación como ferramenta. Estas actividades pódense realizar en grupo, polo coxunto da clase, ou individualmente. Con todo isto os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe do primeiro bloque cobran sentido en relación cos dos outros bloques e a química vincúlase coa presenza na vida cotiá e coas súas respercusións en numerosos ámbitos da sociedade actual.

En cada tema faise un desenvolvemento teórico da materia, acompañado dunha serie de ?Exercicios resoltos? que pretenden servir de guía e axuda ao alumnado para traballar dos distintos estándares de aprendizaxe. Ademais, ao final de cada tema formúlanse unha serie de ?Actividades propostas? que pretenden enfrontar o alumnado a situacións problemáticas que deberán resolver pondo en xogo os saberes adquiridos. Estas actividades levan indicada a solución numérica para facilitar o traballo autónomo por parte das alumnas e alumnos e fomentar a competencia de aprender a aprender.

Co fin de facer unha revisión do estudado, inclúense unha serie de ?Actividades de repaso? con solucións numéricas ao final de cada unidade. A maioría destas foron propostas nas PAU ( anos 2006 a 2015), porque se ben na LOMCE desaparecen as antigas probas de acceso á Universidade, ata o momento son a principal referencia de probas externa e poden servir para preparar a Avaliación Final de Bacharelato. Aínda que esta sexa tipo test é de esperar que a principal diferenza consista en que se pida a solución correcta entre varias propostas.

Completa este texto os mapas conceptuais ao final de cada tema, que pretenden facilitar a integración e interiorización da unidade, e tamén un apéndice final coas principais constantes físicas e químicas, fácil de consultar para o alumnado.
  • Envío en 2 días
  • Autor:
  • Editorial: GOBIERNO DE NAVARRA
  • ISBN: 978-84-9995-196-6
  • EAN: 9788499951966
  • Año: 2016
  • Colección: LIBRO DE TEXTO
  • Nº páginas: 376
  • Encuadernación: Bolsillo
  • No todos los libros están en existencias en la librería. Y algunos (pocos) no están en ventas. Antes de venir confirme su disponibilidad y venalidad.

Otros libros de la colección LIBRO DE TEXTO

FÍSICA 2º BACH
FÍSICA 2º BACH
978-84-9995-357-1
FORMATO PAPEL
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, VICENTE
38,00 €
Envío en 2 días
+ detalle
HISTORIA DE ESPAÑA 2º BACH.
HISTORIA DE ESPAÑA 2º BACH.
978-84-9995-200-0
FORMATO PAPEL
BREA PEDREIRA, ANA , ROMERO MASIÁ, ANA, ALFEIRÁN RODRÍGUEZ, XOSE
38,50 €
Envío en 3 días
+ detalle
LINGUA GALEGA E LITERATURA 2º BACH.
LINGUA GALEGA E LITERATURA 2º BACH.
978-84-9995-197-3
FORMATO PAPEL
ÍNSUA LÓPEZ, EMILIO XOSE, GONZÁLEZ AVIÓN, ISABEL
37,45 €
Envío en 3 días
+ detalle
XEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO LOMCE
XEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO LOMCE
978-84-9995-199-7
FORMATO PAPEL
ROMERO MASIÁ, ANA, ALFEIRÁN RODRÍGUEZ, XOSE
42,79 €
Envío en 3 días
+ detalle

Otros libros la materia Gallego (galego)

DICCIONARIO ESENCIAL GALEGO-CASTELÁN / CASTELLANO-GALLEGO
DICCIONARIO ESENCIAL GALEGO-CASTELÁN / CASTELLANO-GALLEGO
978-84-9974-400-1
FORMATO PAPEL
VOX EDITORIAL
15,95 €
Envío en 3 días
+ detalle
Portada No Disponible
VOTO DE SILENCIO
978-84-19438-29-4
FORMATO PAPEL
FERNÁNDEZ MANEIRO, ANDREA
14,90 €
Envío en 3 días
+ detalle
Portada No Disponible
DO ABRAZO
978-84-1110-309-1
FORMATO PAPEL
ALLEGUE, AZUCENA
12,95 €
Envío en 3 días
+ detalle
Portada No Disponible
UN COUP DE DÉS
978-84-19438-28-7
FORMATO PAPEL
MALLARMÉ, STÉPHANE
14,90 €
Envío en 3 días
+ detalle