HISTORIA DE ESPAÑA 2º BACH.

HISTORIA DE ESPAÑA 2º BACH.

978-84-9995-430-1 / 9788499954301
Os actuais estudos de bacharelato están rexidos pola Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, xuntamente co Decreto 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

Neste contexto, o segundo curso de bacharelato ten unha connotación especial pola súa vinculación coas probas de acceso á Universidade. O novo modelo destas probas aínda non está definitivamente establecido, polo que nos movemos nunha situación de transitoriedade na que convén ir adaptando, tanto os materiais curriculares como os métodos do profesorado e do alumnado para afrontar un modelo de exame baseado, non tanto na aprendizaxe de contidos como na capacidade de abordar algún dos aspectos relacionados cos obxectivos ou competencias específicas de cada materia.

Para o caso da materia de Historia de España, e tendo en conta esta situación de cambio de modelo nun futuro próximo, optamos por presentar os contidos organizados por unidades temáticas na nosa liña habitual, pero tamén uns modelos, a modo de exemplos, de como poder abordar unha proba na que o alumnado teña que demostrar que adquiriu as competencias establecidas no currículo da materia. Deste modo, nas páxinas finais, preséntanse unhas opcións de como presentar uns materiais cos que traballar a longa duración por cada un dos obxectivos da materia de Historia de España.

Como estratexia de ensinanza-aprendizaxe, defendemos un que combina a aprendizaxe por recepción e por descubrimento. Así, a presentación dos contidos conxuga a información explícita para comprender os desenvolvementos dos feitos históricos coa reconstrución e verificación de parte da información por parte do alumnado mediante a lectura e comentario de numerosos documentos históricos que aparecen integrados no texto.

Por último, destacar a incorporación importante do papel da muller na conformación da nosa historia, nunha necesaria visibilización pendente.
  • Envío en 3 días

Otros libros del autor ALFEIRÁN RODRÍGUEZ, XOSE

XEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO LOMCE
XEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO LOMCE
978-84-9995-199-7
FORMATO PAPEL
ROMERO MASIÁ, ANA, ALFEIRÁN RODRÍGUEZ, XOSE
42,80 €
Envío en 3 días
+ detalle
HISTORIA CONTEMPORÁNEA E CINE
HISTORIA CONTEMPORÁNEA E CINE
978-84-96128-72-9
FORMATO PAPEL
ROMERO MASIÁ, ANA, ALFEIRÁN RODRÍGUEZ, XOSE
9,00 €
Envío en 3 días
+ detalle
HISTORIA DE ESPAÑA. SELECCIÓN DOCUMENTAL
HISTORIA DE ESPAÑA. SELECCIÓN DOCUMENTAL
978-84-96128-17-0
FORMATO PAPEL
BREA PEDREIRA, ANA , ROMERO MASIÁ, ANA, ALFEIRÁN RODRÍGUEZ, XOSE
15,00 €
Envío en 3 días
+ detalle

Otros libros de la colección LIBRO DE TEXTO

HISTORIA DA FILOSOFÍA 2º BACH.
HISTORIA DA FILOSOFÍA 2º BACH.
978-84-9995-432-5
FORMATO PAPEL
MARTÍNEZ QUINTANAR, MIGUEL ÁNGEL
48,00 €
Envío en 3 días
+ detalle
FÍSICA 2º BACH.
FÍSICA 2º BACH.
978-84-9995-423-3
FORMATO PAPEL
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, VICENTE
48,00 €
Envío en 3 días
+ detalle
LINGUA GALEGA E LITERATURA 2º BACH.
LINGUA GALEGA E LITERATURA 2º BACH.
978-84-9995-431-8
FORMATO PAPEL
GONZÁLEZ AVIÓN, ISABEL, ÍNSUA LÓPEZ, EMILIO
46,00 €
Envío en 3 días
+ detalle
QUÍMICA 2º BACH.
QUÍMICA 2º BACH.
978-84-9995-429-5
FORMATO PAPEL
DOMÍNGUEZ REAL, MANUELA
40,00 €
Envío en 3 días
+ detalle

 Aviso legal - Política Privacidad - Política de cookies - Condiciones generales de compra - Desistimiento
© 2024 Todos los derechos reservados.