SERGAS, TESTS DE GALEGO PARA OPOSICIÓNS

SERGAS, TESTS DE GALEGO PARA OPOSICIÓNS

978-84-96526-46-4 / 9788496526464
O presente volume pretende ofrecer un método práctico orientado á preparación da proba de lingua galega no proceso selectivo para o ingreso no cadro de persoal do Servizo Galego de Saúde (SERGAS). Na súa redacción pódense observar catro partes principais:. * Propostas con cuestións referentes ao coñecemento da lingua galega. Son un total de 1000 preguntas, repartidas en 50 cuestionarios formados por 20 exercicios. A súa estrutura é a que segue:. a) Vocabulario de Medicina (da 1ª á 5ª pregunta). . b) Corpo humano (da 6ª á 8ª). . c) Léxico Administrativo (da 9ª á 11ª). . d) Léxico común (da 12ª á 15ª). . e) Morfoloxía, Sintaxe e Ortografía (da 16ª á 20ª). . * Cuestionarios das máis recentes convocatorias do SERGAS. Recollemos un total de 14 propostas, coas que se pretende ofrecer unha panorámica dos exercicios presentados nos últimos anos (de 2002 a 2005) para as diferentes categorías laborais (auxiliar de enfermería, celador/a, servizo de cociña, etc.) . * Vocabulario específico. A modo de complemento, incluímos un vocabulario específico da saúde e da administración sanitaria. Trátase dos principais termos do léxico específico deste ámbito, agrupados nun glosario final coa finalidade de facilitar a consulta, cando esta fora necesaria. . * Solucionarios. Recollen as respostas correctas tanto aos 50 cuestionarios propostos como aos 14 correspondentes a convocatorias anteriores.. Como estratexia de aprendizaxe autodidacta, recomendamos o seguinte procedemento: 1º) realización dun único cuestionario, 2º) comprobación dos resultados; e 3º) identificación da causa dos posíbeis erros. . Agardamos que lectoras e lectores consigan perfeccionar o seu nivel de lingua galega e que tiren o maior proveito posíblel a esta obra.
 • Envío en 2 días
  Temporalmente, debido al incendio que hemos sufrido en la librería, algunos pedidos pueden sufrir retraso
 • Autor:
 • Editorial: BAÍA EDICIÓNS
 • ISBN: 978-84-96526-46-4
 • EAN: 9788496526464
 • Año: 2011
 • Lugar de edición: A Coruña
 • Colección: MANUAIS DE GALEGO E DICIONARIOS
 • Nº páginas: 152
 • No todos los libros están en existencias en la librería. Y algunos (pocos) no están en ventas. Antes de venir confirme su disponibilidad y venalidad.